TIM ZA EVENT MANAGEMENT, MARKETING I POLITIČKI PR

Da bi vaši lojalni, ali i potencijalni, novi potrošači brzo i efikasno prihvatili vašu ponudu kao najbolji izbor za sebe.

PLANIRAMO
Saznajte više
ORGANIZUJEMO
Saznajte više
PROMOVIŠEMO
Saznajte više
KREIRAMO
Saznajte više

Briefing tim čine konsultanati i stručnjaci iz oblasti marketinga, odnosa sa javnošću, finansija i organizacionog menadžmenta.
Mi smo:
Uigran konsultantski tim koga čine stručnjaci sa bogatim iskustvom u radu.
Fokusirani na klijenta i poboljšanje njegovog imidža u javnosti.

Naša misija je:

Da izazovemo pažnju i interes javnosti, pripremimo javno mnjenje i ciljane javnosti, da organizujemo najefikasniji vid komunikacije.

Naši ciljevi su:

Da promovišemo standarde poslovnog komuniciranja i poslovne kulture, uspostavimo kvalitet komunikacije u kompanijama, neprofitnim organizacijama i državnim organima, kako sa unutrašnjim subjektima, tako i sa spoljašnjim zainteresovanim stranama.

Korisnici interneta u svetu
3.419

Billion

Korisnici društvenih mreža
2.307

Komunikacija Brendova proizvoda i usluga

Da bi vaši lojalni, ali i potencijalni, novi potrošači brzo i efikasno prihvatili vašu ponudu kao najbolji izbor za sebe, Briefing tim je tu da vam pomogne da se priča vašeg brenda daleko čuje.

PLANIRAMO ZA VAS

Postoji bezbroj načina za ulaganje vremena i novca, što predstavlja velike mogućnosti ukoliko se to radi na ispravan način, ali i veliki rizik ukoliko se pogreši. Na ovom mestu naš strateški tim je svoj na svome, od uvida u zatečeno stanje do planiranja budućih aktivnosti. Pravilno planiranje sprečava slabe performanse, kako one finansijske, tako i one koje se odnose na ukupno poslovanje.

PIŠEMO ZA VAS

Sve je sadržaj. Blog, reklama, baner, oglas, tekst na sajtu, tekst na flajeru, u štampi, u biltenu, na bilo kom promotivnom materijalu. Sadržaj ima vitalan značaj za biznis. Naši talentovani i kreativni pisci će vaš brend i vašu poruku učiniti veoma rečitim. Sa nama možete biti sigurni da je vaš sadržaj ciljan, relevantan, angažovan i zanimljiv

ORGANIZUJEMO

Bez obzira da li je u pitanju kompanijski događaj manjeg obima, uži poslovni sastanak sa važnim poslovnim partnerima, ili pak obeležavanje jubileja, lansiranje novog proizvoda / usluge na tržištu, promovisanje nove politike ili brenda, konferencija, stručni skupovI ili sajamskI nastupi, nudimo vam kreativan sadržaj, PR i organizacionu podršku u ukupnom organizovanju događaja.

PROMOVIŠEMO

Dolaženje do ciljanih klijenata, kupaca i publike koja će biti zainteresovana za vaš brend, poruku i ponudu, jeste svrha svake promocije. Našim radom na vašem sadržaju, komunikacionim kanalima, dizajnu i ukupnom imidžu kojim se predstavljate u javnosti, obezbeđujemo vam efikasne smernice za dolaženje do liderske pozicije na tržištu.

KREIRAMO ZA VAS

Verujemo da dizjan nije samo puko stvaranje lepih vizuelnih slika, niti samo kratkoročno izdvajanje iz gomile. Stoga, mi kreiramo osobeni vizuleni jezik, koji u krajnjoj instanci utiče na to kako javnost doživljava vaš brend, vaš proizvod, uslugu ili vašu kompaniju, odnosno organizaciju, i na koji način sarađuje sa vama.

SPECIJALNA PONUDA – LANSIRANJE

Naša jedinstvena ponuda LANSIRANJE specijalno je kreirana kako bi vam pomogla da postignete poslovni maksimum tokom određenog perioda, i dostupna je u paketu od 30, 60 ili 90 dana, uključujući sve alate komunikacije koji su potrebni za izlazak na tržište.

Briefing tim

čine konsultanati i stručnjaci iz oblasti marketinga, odnosa sa javnošću, finansija i organizacionog menadžmenta.

BRIEFING GRUPA, SMART WEB MEDIA I MANAGEMENT CONSALTING STRATEGIES

SPECIJALNA PONUDA– LANSIRANJE Launchpad

imagePreuzmite PDF
ONLINE KOMUNIKACIJE

Planiranje, realizaciju i merenje efekata online komunikacija

Uz Briefing tim vaša kompanija i vaš brend postaće veoma popularni članovi internet zajednice, koji efikasno komuniciraju sa svojim ciljnim grupama. Sa nama ćete u online svetu biti sigurni, vidljivi, zanimljivi, sugestivni i efikasni.

Vesti /blog

Budite u toku sa načinom rada kao i tehnologijama koje su zastupljene.

Pogledaj ostale

Napravite razliku sa Briefing Timom