BIZNIS I MARKETING STRATEGIJE

Za sigurne poslovne korake

Ukoliko imate ideju da započnete nov biznis, ili da unapredite postojeći, možete se obratiti Briefing timu, koji će za vas pripremiti:

kompletan i objektivan biznis plan,

marketing plan i

preuzeti realizaciju marketinških aktivnosti.

Kada se planira ulaganje u nov posao, svakog od nas najviše zanima odgovor na pitanje – posle koliko vremena će se uložena sredstva povratiti i biznis početi da donosi zaradu?

Najpribližnije i najobjektivnije odgovore dobićete kroz obuhvatan biznis plan, kojim ćete dobiti:

analizu tržišta,

analizu konkurencije,

projekciju optimalne organizacione i kadrovske strukture,

finansijsku analizu, koja obuhvata projektovanje predračunske vrednosti investicije, izvore finansiranja, pokazatelje profitabilnosti…

SWOT analizu biznisa,

stručnu ocenu o opravdanosti investicije.

Briefing tim vam stoji na raspolaganju za sva pitanja i dileme u vezi sa vašom poslovnom idejom.

Bez efikasne i učinkovite marketing strategije ni najbolji posao ne može računati na uspeh. Marketing nije samo reklama, marketing je mnogo više od toga.

Briefing svojim klijentima nudi izradu profesionalne marketing strategije sa:

izdvajanjem snaga i slabosti biznisa,

planiranjem marketing aktvnosti,

definisanjem marketing strategija pogodnih za vaš biznis,

analizom faktora okruženja,

kontrolom i revizijom marketing rezultata.

Vaš uspeh je i naš uspeh, i sa takvim pristupom Briefing je od svojih klijenata stvorio dugoročne poslovne partnere i prijatelje. Javite nam se da kreiramo zajedno nove uspehe.

Napravite razliku sa Briefing Timom