O nama

Ko smo mi?

Briefing tim čine konsultanati i stručnjaci iz oblasti marketinga, odnosa sa javnošću, finansija i organizacionog menadžmenta.

 

Mi smo:

  1. uigran konsultantski tim koga čine stručnjaci sa bogatim iskustvom u radu
  2. fokusirani na klijenta i poboljšanje njegovog imidža u javnosti

Da izazovemo pažnju i interes javnosti, pripremimo javno mnjenje i ciljane javnosti, da organizujemo najefikasniji vid komunikacije.

Da promovišemo standarde poslovnog komuniciranja i poslovne kulture, uspostavimo kvalitet komunikacije u kompanijama, neprofitnim organizacijama i državnim organima, kako sa unutrašnjim subjektima (menadžment, zaposleni), tako i sa spoljašnjim zainteresovanim stranama (poslovni partneri, klijenti, kupci, investitori, biračko telo političkih stranaka...).

Pozicioniranje novog ili „novog starog“ brenda usluga ili proizvoda na tržištu zahteva da vaš brend bude rečit i glasan, da komunicira sa potrošačima putem online i offline medijskih kanala. Da bi vaši lojalni, ali i potencijalni, novi potrošači brzo i efikasno prihvatili vašu ponudu kao najbolji izbor za sebe, Briefing tim je tu da vam pomogne da se priča vašeg brenda daleko čuje.

How We Add Value

Investment Deal Team

Responsible for our investment in a company and closely the involved throughout the life of the partnership.

Operrating Partners

Part of our Independent Advisor Program,these executives mentor management and create and environment for change with the creditibility of "having done".

Long-Term Value

We believe value creation is enhanced if the strategy is implemented quickly.

The construction list title

Responsible for our investment in a company and closely the involved throughout the life of the partnership.

Huge source of great ideas

Part of our Independent Advisor Program,these executives mentor management and create and environment for change with the creditibility of "having done".

Long-Term Value

We believe value creation is enhanced if the strategy is implemented quickly.

Napravite razliku sa Briefing Timom