Lansiranje

BRIEFING GRUPA, SMART WEB MEDIA I MANAGEMENT CONSALTING STRATEGIES

Vaš korporatvni brend, brend proizvoda ili brend usluga lansiran je do ciljne grupe potrošača u roku od 30/60/90 dana!

Management Consulting Strategies (analiza tržišta, marketing plan, marketing strategija, finansijski menadžment, evalacija)

Smart Web Media (web dizajn, brending, internet marketing, evaluacija)

Briefing grupa (organizacija događaja, komunikacija, promocija, evaluacija)

Napravite razliku sa Briefing Timom