ORGANIZACIJA KORPORATIVNIH DOGAĐAJA

Event management

Bez obzira da li je u pitanju kompanijski događaj manjeg obima, uži poslovni sastanak sa važnim poslovnim partnerima, ili pak obeležavanje jubileja, lansiranje novog proizvoda / usluge na tržištu, promovisanje nove politike ili brenda, konferencija, stručni skupovI ili sajamskI nastupi, nudimo vam kreativan sadržaj, PR i organizacionu podršku u ukupnom organizovanju događaja, kako bi vaš pojedinačni događaj bio deo jedne integrisane kampanje, čime on postaje investicija koja traje mnogo duže od par sati.

planiranje, realizacija i merenje efekata promotivnog događaja,

organizovanje događaja za interne i eksterne ciljane javnosti

poslovni sastanci

lansiranje novog brenda

profesionalni skupovi (konferencije, kongresi, seminari, okrugli stolovi…)

sajamski nastupi

Aktivnosti Briefing tima tokom pripreme i organizacije događaja

Učešće u osmišljavanju strategije događaja

Formiranje budžeta i finansijski menadžment događaja

Integrisane komunikacije – razrada koncepta i strategije i organizacija ukupnih marketing i PR aktivnosti događaja

Total design događaja u skladu sa strategijom i postojećim ili novo formiranim vizuelnim identitetom

-Dizajn, priprema i štampa različitih vrsta materijala

-Web menadžment

Informisanje, inicijalna i dalja periodična komunikacija sa svim ciljnim grupama za planirani događaj

-učesnici, gosti, pokrovitelji, privreda, mediji, i sl.

-tele-marketing, elektronska pošta


-inicijalna i periodična komunikacija sa sponzorima i ostalim poslovnim partnerima događaja

Realizacija poslovnih aranžmana sa sponzorima i ostalim poslovnim partnerima događaja

Osmišljavanje, izbor i realizacija prostorne infrastrukture događaja

Izbor i realizacija tehnološke i audio-vizuelne infrastrukture događaja

Komunikacija, priprema dolaska, transport i smeštaj gostiju i učesnika

Aktivnosti Briefing tima tokom pripreme i organizacije događaja

On-site menadžment

Protokol događaja i svečanog otvaranja

Kompletan catering projekta

Aktivnosti Briefing tima nakon realizacije događaja

Završna korespodencija sa svim učesnicima događaja

Postprojektne aktivnosti

Napravite razliku sa Briefing Timom