Politički marketing

Političko delovanje je nerazdvojivo od procesa stalne komunikacije sa biračima, sa glasačima, kako onim sigurnim, tako i onim potencijalnim. Uspeh u političkoj areni ne zavisi od ideologije, programa ili ponude jedne političke stranke ili političara, već isključivo od načina na koji se političke poruke komuniciraju sa biračkim telom. Recept za uspeh jeste da ulivate poverenje, odišete energijom, autoritetom i čvsrtim stavom.

Briefing tim, u kome smo napravili idealan spoj praktičara i stručnjaka, zna kako doći do toga.

Predizborne kampanje

Briefing tim Vam obezbeđuje kompletnu podršku u vođenju centralnih političkih kampanja, koja obuhvata strateško planiranje, edukaciju, operativno i menadžersko vođenje celog procesa. Koliko su vaši sigurni glasovi zaista sigurni? I da li znate zašto političke kampanje koje se baziraju na “sigurnim” glasačima ne mogu biti uspešne na duži rok? Mi znamo zašto i mi znamo kako odgovoriti na to. Strateški i planski pristup ciljanom biračkom telu, kroz usmerenu, kreativnu i angažovanu komunikaciju jeste rešenje koje garantuje dugoročni uspeh. U ovom delu se služimo svim kanalima komunikacije, PR i event aktivnostima, kako bi vaše predstavljanje u javnosti imalo celovitu i prepoznatljivu sliku, koja podstiče pobedničke asocijacije.

Lični politički PR

Briefing tim Vam obezbeđuje kompletnu podršku u vođenju ličnog političkog PR-a, koja se odnosi na individualni rad sa političarima, kako onima čije ime je već svojevrstan politički brend, tako i onima koji tek planiraju da postanu politički angažovana i uspešna ličnost. Vezivanje lične političke sudbine za sudbinu stranke ili trenutnog lidera nije odluka koja će proizvesti izvrsnu profesionalnu političku karijeru. Svaki političar je brend po sebi i za sebe, i to je cilj kome treba težiti. Postati brend, lider i politički autoritet, kome će se verovati ma iz koje pozicije nastupao. Briefing tim će vam posvetiti svoje vreme, istražiti vaše političke pozicije, identifikovati ključne jake i one manje jake strane, u skladu sa tim isplanirati nastup i komunikaciju sa vašim biračima sadašnjim i potencijalnim, biti uz vas i voditi vas kroz sve krizne komunikacione situacije i pozicionirati vas na lidersko mesto na političkom tržištu. Dobre strategije i efikasnog plana delovanja nema bez kvalitetne analize i adaptabilnog pristupa svajkoj komunikacionoj grupi. Mi znamo kako da postanete respektabilan lider u politici.

Lokalne političke kampanje

Briefing tim Vam obezbeđuje kompletnu podršku u vođenju lokalnih političkih kampanja, koje prilagođavamo vašoj političkoj pozadini iz koje nastupate i specifičnim lokalnim prilikama i glasačima u odnosu na koje nastupate. Glasače na lokalnim izborima primarno ne zanimaju teška i krupna politička pitanja, koja se odnose na međunarodnu poziciju države i slično. Lokalni glasač želi da upozna svog lokalnog lidera, da kroz blisku komunikaciju proceni da li je on taj politički subjekt koji će život u njegovoj zajednici učiniti lakšim i lepšim. Lokalni glasač nije apstraktni “sigurni glas”, on ima ime, prezime, ličnost i specifična interesovanja i probleme, kojima se u političkoj komunikaciji treba prilagoditi. Rad sa ljudima od kojih se očekuje podrška jeste kompleksan i odgovoran zadatak, i naš tim će vas stručno i efikasno sprovesti kroz proces lokalne političke kampanje i učiniti da u postojećim okolnostima postignete maksimalne efekte. Nudimo vam usluge planiranja lokalnih kampanja, kreiranje strategija, edukacije vaših aktivista za svakodnevni politički rad sa glasačima, upravljanje aktivnostima, i kompletnu organizacionu, PR i komunikacionu podršku.

Administrativna podrška

Briefing tim Vam obezbeđuje administrativnu podršku u radu političkih stranaka, putem koje ćemo vaš praktičan, svakodnevni politički rad ustrojiti u skladu sa visokim profesionalnim standardima. Planiranje dnevnog političkog rada, pravilno upravljanje dokumentacijom, profesionalno organizovanje i vođenje sastanaka, vašoj političkoj partiji će doneti imidž profesionalca, kome će svi želeti da pristupe.

Napravite razliku sa Briefing Timom