Cenovnik

Naša jedinstvena ponuda LANSIRANJE specijalno je kreirana kako bi vam pomogla da postignete poslovni maksimum tokom određenog perioda, i dostupna je u paketu od 30, 60 ili 90 dana, uključujući sve alate komunikacije koji su potrebni za izlazak na tržište.

900

Lansiranje 30

Analiza tržišta

Marketing plan

Marketing strategija

Dizajn identiteta brenda

Web dizajn

1500

Lansiranje 60

Analiza tržišta

Marketing plan

Marketing strategija

Dizajn identiteta brenda

Web dizajn

Internet marketing

Komunikacija

Promocija

2200

Lansiranje 90

Analiza tržišta

Finansijski menadžment

Strategija pozicioniranja brenda

Marketing plan

Marketing strategija

Dizajn identiteta brenda

Web dizajn

Internet marketing

Komunikacija

Promocija

Organizacija događaja

SWOT analiza

Evaluacija

Napravite razliku sa Briefing Timom